Urinary catheter

ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੈਥੀਟਰ

  • Urinary catheter

    ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੈਥੀਟਰ

    ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ √ ਇਹ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਸਮਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ √ ਸਿਲੀਕੋਨ ਫੋਲੀ ਕੈਥੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀਸੀ ਦੇ ਲੈਟੇਕਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਡਰੇਨੇਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੂਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਨਟਿationਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਥੀਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਰੇਥ੍ਰਲ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ √ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵ -ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਲੀਕੋਨ ਫੋਲੀ ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨਟਿatiਬੈਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ...